Een kortzichtig geloof?

Geloof je dat echt.

Ik geloof in het Christendom zoals ik ook geloof in het licht van de zon. Niet alleen maar omdat ik de zon kan zien, maar vooral omdat ik daardoor kan zien.
-C. S. Lewis

Vaak hoor je in een discussie over geloof het volgende: “Hoe kan het nou dat het Christelijke geloof het enige juiste is. Het is verschrikkelijk arrogant om vol te houden dat het Christelijke geloof de enige weg naar God is. Jullie proberen anderen te bekeren. Zo’n houding leidt tot intolerantie. Als jullie Christenen zo kortzichtig blijven zal er nooit vrede zijn.”
Wat moet je daar nu op zeggen? En klopt die redenering wel?

Het klinkt tolerant en intelligent als je zegt dat er vele wegen zijn die naar het geluk en naar God leiden en dat alle religies in wezen goed zijn.

 Dat we verdraagzaam moeten zijn staat als een paal boven water. Jezus vraagt van ons dat we Zijn liefde tonen aan ieder mens. Ieder mens heeft tenslotte dezelfde diepe nood voor liefde en als volgelingen van Jezus zouden we dus voor ieder mens klaar moeten staan, ongeacht zijn ras, kleur of geloof.
Maar of het waar is dat alle religies uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen en het niet uitmaakt wat je gelooft is toch een heel ander verhaal.

Als het waar is dat alle religies tot God leiden, hoe komt het dan dat de meeste na duizenden jaren nog steeds niet bij Hem zijn aangekomen?
Gordon Bailey

Is de ene religie beter dan de andere? Als je alle geloven met een open hart onder de loep neemt kun je niet tot een andere conclusie komen dan dat al die geloven wezenlijk enorm van elkaar verschillen. Zo gelooft het Boeddhisme bijvoorbeeld niet in een persoonlijke God, maar geloven de Joden en de Christenen juist dat God ons persoonlijk verantwoordelijk houdt voor onze daden. Hoe kan een overtuiging die wezenlijk verschilt van een andere opvatting toch naar hetzelfde doel leiden? Als verschillende opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staan zijn er twee logische mogelijkheden.

Ofwel ze zijn allemaal verkeerd of één ervan is juist. Door oppervlakkig te zeggen dat alle religies in wezen toch hetzelfde zijn en naar hetzelfde eindpunt leiden zeg je eigenlijk dat de gedachten, de redeneringen en de doctrines van al die religies en opvattingen er eigenlijk niet toe doen. Uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer.

Is dat echt zo? Iemand die op de verkeerde trein is gestapt zal uiteindelijk dankbaar zijn als hem wordt duidelijk gemaakt dat hij in de verkeerde richting reist. Maar als je tegen hem zegt dat het niet uitmaakt welke richting hij op reist omdat alle treinen na verloop van tijd toch wel op hetzelfde punt aankomen en je wenst hem een goede reis hou je jezelf en die reiziger voor de gek. Dat heeft met naastenliefde niet veel te maken.

Een Christen is niet noodzakelijkerwijs kortzichtig en liefdeloos in relatie tot een ander geloof. Maar als Jezus Christus, zoals de opstanding ons vertelt, echt God zelf is en op aarde gekomen is met het doel hulp en redding te brengen, dan is het pure dwaasheid om God te verwerpen of Hem niet serieus te nemen.
Michael Green

Is het arrogant en liefdeloos om de waarheid liefdevol met anderen te delen? Of is het juist liefdeloos om een valse leer te accepteren en iedereen maar aan te laten modderen omdat het allemaal wel goed zal komen? Vergis je niet. Niet alles wat een mens gelooft is zuiver en goed, ook al wordt er hartstochtelijk en oprecht in geloofd. Oprechtheid en overtuiging maken iets niet waar.

Hitler en Stalin behoren vermoedelijk tot de oprechtste mensen uit de afgelopen eeuw, maar geen weldenkend mens is van mening dat ze op de goede weg zaten. In India worden vandaag de dag door goed bedoelende en liefdevolle moeders nog steeds kinderen geofferd aan de god Kali.

Geloof moet uiteindelijk op feiten gegrondvest worden en oprechtheid en liefde moeten hun wortels in de waarheid hebben.

Het is niet genoeg om God te aanbidden. Wij moeten de God aanbidden die werkelijk is. Anders aanbidden wij in feite helemaal niets.
-Brian Maiden.

Waarheid is van nature altijd nauw en smal en kan niet anders dan zich verzetten tegen dat wat niet waar is!
Misschien is het interessant om je niet af te vragen waarom er maar één weg is, zoals Jezus zelf zei, maar waarom er überhaupt een weg is. Tenslotte heeft de mens genoeg op zijn kerfstok om een almachtige God er toe te brengen ons in ons eigen sop te laten gaar koken. Is een Christen dus arrogant of liefdeloos en intolerant als hij vertrouwt op de Bijbel en zijn leven bouwt op de Woorden van Jezus die zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”? Die keuze is uiteindelijk aan jou!

Reacties

  1. Een tendentieus en kortzichtig artikel. En de vergelijking van iemand die in de verkeerde trein is gestapt is zo kortzichtig dat het lachwekkend is. Waarheid is van nature juist breed en hoeft zich helemaal niet te verzetten tegen iets dat niet waar is. Waarheid is!

  2. Jezus zei: “Ik ben de waarheid.”
    Jammer dat je het artikel niet begrepen hebt. Alles hangt af van je wereldvisie. Een Christen gelooft nu eenmaal dat Jezus de weg heeft vrijgemaakt. Een andere trein komt niet in de hemel uit.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier