Wellington verslagen

Op 18 juni 1815 vocht het leger van de Engelse generaal Wellington tegen het leger van Napoleon Bonaparte. Engeland leefde in de greep van de onzekerheid. Ze mochten de oorlog niet verliezen. De Franse dictator moest voor altijd uitgeschakeld worden.

Maar in die tijd bestond er nog geen internet en de communicatiemiddelen waren eenvoudig en ouderwets. Zo duurde het soms dagen voordat belangrijk nieuws bekend werd.
Daarom stond er die avond iemand bij de Kathedraal van Winchester die over het land naar de zee staarde en gespannen de wacht hield. Want, zo was afgesproken, als de strijd beslist was zou een schip met lichtsignalen de uitslag doorseinen.

Lange tijd zag de wacht niets, maar toen verscheen er ver weg een lichtsignaal voor de kust van Engeland. Hij hield zijn adem in terwijl het nieuws doorkwam. Had Wellington de slag bij Waterloo gewonnen? Zou Engeland veilig zijn voor de heerschappij van Napoleon?

Net toen het schip begonnen was met het doorseinen van de boodschap dreef er een zware mist over het water, die de wacht natuurlijk niet kon zien en slechts een deel van de boodschap kwam tussen de flarden van de mist door.

De eerste woorden waren duidelijk… “Wellington…”
Toen kwam er even niets, maar toen verscheen het vreselijke woord, “…verslagen.”

Wellingon verslagen? Alles was verloren.
Met lood in de schoenen gaf de wacht het nieuws door. Napoleon had de slag bij Waterloo gewonnen en Engeland kon zich klaarmaken voor zware tijden.

Maar toen seinde het schip de boodschap nogmaals, en dit keer werd de boodschap niet onderbroken door de mist.
De wacht danste van vreugde toen hij de boodschap optekende: ‘Wellington heeft Napoleon verslagen’.
Wat een vreugde, wat een blijdschap voor de mensen in Engeland.

Zo ging het ook toen Jezus aan het kruis werd geslagen.
Satan lachte en zond zijn verwrongen boodschap de wereld in dat de Zoon van God gedood was en alle hoop nu was vervlogen. De mist van twijfel en angst vervormde alles en de volgelingen van Jezus waren bang en ontmoedigd.
Maar drie dagen later kregen ze in de gaten dat ze de boodschap maar half begrepen hadden.

Jezus heeft de vijand verslagen.Hoe de wereld er vandaag ook uit mag zien en met wat voor problemen we ook te maken krijgen, de strijd is gestreden voor Gods kinderen.

De poort naar het eeuwige leven staat open, want de dood is overwonnen.

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier