Over de Passieweek

Door Lavy Gorissen – Pop

Zoals je weet, is deze week heel bijzonder. De week van Christus’ lijden. De belangrijkste christelijke feestdag is Pasen! De herdenking van de dood van Jezus Christus, zijn lijden, zijn opstanding. Hazen en gekleurde eieren hebben niets met Pasen te maken.

Het is de week van bewustwording, van wat Jezus voor ons betekent. Zijn lijden, zijn zweepslagen, zijn dood, de minachting waarmee hij werd behandeld, zijn afwijzing als verlosser, het was allemaal voor ons. Zonder Christus is er geen leven na de dood, geen opstanding van geliefden die van ons zijn heengegaan, zonder Hem zouden we vanwege onze zonden van God gescheiden zijn. Gods plan omdat Hij zoveel van de wereld houdt was, Jezus te sturen om al onze zonden te dragen, al het kwaad dat anderen is aangedaan, haat, afgunst, moord, leugens, verraad, bedrog, abortus, noem maar op.

Jezus stemde in met het plan van Zijn vader. Om te lijden en gekruisigd te worden zodat Hij de zonden op zich kon nemen van degenen die in Hem geloven en van ganser harte proberen goed te leven en dankbaar te zijn voor het ontvangen geschenk. We kunnen niet in Christus geloven en onze naaste blijven kwetsen.

Wie Christus in zijn hart heeft, is dankbaar voor deze gave en probeert niet in zonde te leven.

Natuurlijk kunnen we niet volmaakt zijn, en Hij weet dit, maar we streven ernaar omdat we zonder geloof en goede werken God niet kunnen behagen. Maar laten we Christus eren, laten we aan zijn lijden denken, laten we hem in ons hart en in onze huizen roepen, laten we vasten als we kunnen, laten we hem met heel ons hart danken, laten we elkaar liefhebben.

Laten we goed doen en geen kwaad, laten we bidden en degene helpen die door een verdrukking gaat, laten we ons niet verheugen over het kwaad van een ander, laten we voor elkaar bidden, laten we niet zeggen: kijk hoe de Heer hem strafte, want vandaag ben ik down, maar morgen ben jij het misschien.

Laten we deze passieweek niet onverschillig voorbij laten gaan, maar laten we onze Heer gedenken, laten we hem van ganser harte danken, niet alleen met onze woorden maar ook met onze daden nu en alle dagen die we nog op aarde zullen hebben. Amen? Hij is de weg, zonder Hem bereikt niemand de vader, zonder Hem is er geen opstanding en dus hereniging met dierbaren.

Ik omhels jullie allemaal van harte!

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier