Kroningsmaaltijd

Door Koos Stenger

De eetzaal was gereed voor de toekomstige koning die gekroond zou gaan worden.

In mijn gedachten dwaalde ik naar binnen en stelde ik me voor hoe het daar toe ging. Heel even nam ik een kijkje in die prachtige, haast gewijde zaal waar het allemaal zou gebeuren, en dit is wat ik zag…

Allereerst waren er daar die prachtig gedekte tafels met sneeuwwitte damasten tafellakens. Wat zou het mooi zijn om daar eens even te kunnen aanschuiven. Overal stonden prachtige bloemen verspreid over de tafel en de borden stonden al klaar. Het glanzende zilveren bestek lag er netjes naast. Ik staarde in opperste verbazing naar de stralende kristallen wijnkelken voor de beste wijn die voor deze gelegenheid uit de wijnkelders van het koninklijk huis zou worden ontkurkt.

Zou ik niet even een zetel wegschuiven en aan tafel gaan zitten?

Dan zou ik even kunnen wegdromen en kunnen fantaseren over die wereld waarvan je je eigenlijk geen voorstelling kunt maken.

Maar ik durfde de stoel niet aan te raken. Alles was stil en gewijd en het schuiven van zo’n zetel zou alles verstoren. Achter de tafel hingen prachtige schilderijen die nog eens extra belicht werden door zorgvuldig opgestelde spotjes die me het gevoel gaven dat ik even een kijkje mocht nemen in de hemel.

Naast de borden lagen kleine kaartjes met de namen van de gasten. Maar mijn naam lag er niet bij. Hoe graag ik dat ook gewild zou hebben. Deze maaltijd ging mijn neus voorbij, want die was voorbestemd voor de groten der aarde en daar hoor ik niet bij.

Een lakei met een grote snor begon te kuchen. Het was het teken dat ik moest vertrekken. Mijn tijd was voorbij. Met een hongerige maag droop ik af. Ik mompelde nog een bedankje aan de wacht bij de deur en die me met een koele blik aanstaarde. Toen stapte ik de gewone wereld weer in.

Mijn wereld. De wereld waar ik hoor. Een wereld waar de dingen gewoon zijn. Een wereld met strijd en pijn en…

Opeens stond ik stil. Opeens moest ik denken aan de woorden van Johannes in het boek Openbaring. Die zei:

“Laten wij blij zijn en juichen en God eren, want de bruiloft van het Lam en Zijn bruid is gekomen. De bruid is klaar. En de bruid mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen stelt de goede daden van de gelovigen voor. En de engel zei tegen mij: “Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.” En hij voegde eraan toe: “Dit zegt God, Die altijd de waarheid spreekt.” (Openbaring 19:7-10)

  • Het bruiloftsmaal van het Lam?

Is dat het feestmaal dat God heeft bereid voor al Zijn kinderen die Hem hebben liefgehad op deze vergankelijke aarde? Is dat het bruiloftsmaal op de dag dat wij voor eeuwig verenigd worden met de Koning der Koningen, wanneer wij onze aardse leerschool achter ons gelaten hebben?

Ja, dat is dat feest. Dat is die maaltijd.

Het is onze toekomst. Dat is het feestmaal waar onze naam wel op het kaartje staat en wij niet bang hoeven te zijn om aan te schuiven. Dat is het feest waar wij de genodigden zijn.

Hoe schoon de aardse feesten ook mogen zijn, hoe overweldigend mooi en stralend, hoe lekker de wijn er ook mag smaken en hoe goed gebraden het vlees mag smaken; alles valt in het niet bij het wonder van onze toekomst met God. Paulus schreef:

“Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” (1 CorinthiĆ«rs 2:9)

Als Gods kinderen zijn wij nog niet thuis. Wij zijn op doorreis op weg naar het beloofde land, waar wij met Jezus mogen aanschuiven aan de tafel die God ons heeft bereid.

Laten wij alleen proberen om zoveel mogelijk andere mensen mee te nemen naar dat feestmaal. Voor die maaltijd staat de deur open voor iedereen die er bij wil zijn. En hoe krijg je je naam op het kaartje op die indrukwekkende, hemelse tafel?

Paulus geeft ons het antwoord in Handelingen 16:31: “Geloof in de Here Jezus. Dan zult u gered worden, u en uw gezin.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier