Een gebroken mens

Naar artikelen van Dr. Jowett en J.R. Miller

 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE. Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf.
Jesaja 41:14,15

Hier vergelijkt God Zijn volk met een worm. Niet echt flatteus, maar wat is een mens meer dan een worm vergeleken bij God? Wat vermag menselijke kracht in het aanzien van God? Maar dan, in het volgende vers zegt God tegen Jesaja iets opvallends. Hij zegt dat Hij Zijn volk scherpe pinnen en tanden zal geven die kunnen vermalen en dorsen. Heb je ooit wel eens een worm gezien met tanden? Als je aan een nietig wormpje denkt krijg je niet direct een beeld van kracht. Een worm is zwak en week. Zelfs een klein kiezelsteentje kan zo’n beestje vermorzelen, maar een instrument met scherpe pinnen dat bergen kan vermalen valt onder een heel andere categorie. Een beest met zo’n kracht kan zelf niet zomaar gebroken, verbrijzeld of platgedrukt worden.

En God zegt hier dat Hij een worm kan ombouwen tot een machtig instrument dat kan dorsen en vermalen. God kan ook ons nemen, zwak en hulpeloos als wij zijn, maar door Zijn Geest op ons neer te laten komen kan Hij ons zegenen met kracht en inzicht waardoor wij daadwerkelijk kunnen meebouwen aan Zijn Koninkrijk.

 

 

 

Dus een worm kan zich daarin verheugen dat er van alles mogelijk is. Onze machtige God kan ons sterker maken dan onze omstandigheden.

Onze zwakte is niet de juiste graadmeter. Dat is Gods grote kracht. Jezus gaat zelfs zo ver door te stellen dat wij zonder Hem niets kunnen. Niets dat van eeuwige waarde is. Zo kan het zijn dat God ons naar een zware, harde rots leidt in ons leven, een steen van teleurstelling en pijn, maar dat wij die met Gods hulp open kunnen breken waardoor er een juweel uit de brokstukken tevoorschijn komt. Als God in ons leven werkt en wij heuvels en steenformaties tegenkomen die ons zicht belemmeren kan Hij ons scherpe pinnen geven die dwars door het steen heen kunnen snijden of de harde grond kunnen doorploegen. Zal de Heer die beloofd heeft ons tot een nieuwe dorsslede te maken niet doen wat Hij beloofd heeft?

***

Jezus bouwt Zijn Koninkrijk met de gebroken dingen van deze aarde. De mens niet. De mens wil altijd sterk zijn en ongebroken. Onafhankelijk en zelf in staat om de overwinning te behalen. Maar God is de Herder van de zwakken, van hen die in deze wereld niet mee lijken te kunnen. En zo loopt de hemel langzaam vol met mensen die op aarde gebroken werden. Staat er niet geschreven: “Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal Hij niet doven, Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan.*

Gebroken of ontmoedigd? Jezus is de Meestergenezer en Hij kan je geknakte leven ombouwen tot een hemelse harp die muziek voortbrengt die de harten van de mens die het wil horen sneller zal doen kloppen.

*Jesaja 42:3

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier