Brieven van een ongelovige 7

Beste Jan,

Bedankt voor je brieven. Het is erg interessant, dat moet ik je meegeven. Toch blijf ik moeite hebben met die zogenaamde almacht van God. Ik kan niet zomaar aannemen dat God almachtig is en alles in Zijn hand heeft, zoals dat lied dat ik op de zondagsschool moest zingen; ‘Hij heeft de hele wereld in Zijn hand!’ Ik vind dat maar moeilijk te verteren.

Ben benieuwd naar je reactie.
Groet, Roy

 

Beste Roy,
Ik begrijp dat je het moeilijk vindt. Het geloof is tenslotte niet iets dat je zomaar verstandelijk kunt opbouwen, ofschoon er wat mij betreft echt wel logische redenen te vinden zijn om te geloven.

Geloof is echter precies wat het woord zegt: je moet het geloven. Ons menselijk verstand zoekt voortdurend naar logisch bewijs. Naar houvast en naar tastbare verklaringen zodat we het geloof kunnen begrijpen. Dat is menselijk. Wij willen alles kunnen verklaren en beredeneren.

We zouden God maar het liefst in een jasje stoppen. Een jasje dat wij zelf, met ons eigen verstand, gemaakt hebben.

Maar dan zouden we vertrouwen op een God die wijzelf gemaakt hebben en niet in de levende God die boven alles staat.

Als God werkelijk zo klein zou zijn dat Hij precies paste in ons menselijke begrip zodat wij alles aan Hem zouden begrijpen, zou het maar de vraag zijn of je echts iets aan Hem zou hebben. Daarom vraagt God van ons om in Hem te geloven.

Het geloof is het gereedschap waardoor we zonder alles te begrijpen, toch contact met Hem kunnen hebben en Zijn kracht en wonderen toch in ons leven kunnen ervaren.

Jezus zelf zei dat we als kinderen moeten zijn in ons geloof. Eenvoudig, oprecht en zonder al die sceptische twijfels van de wereldse logica.

Stel je eens voor dat je in een wereld zou leven waar maar twee dimensies bestaan; alleen maar lengte en breedte. Hoogte, en dus ook diepte, bestaan dan niet. Daar leef je dan. In je eigen tweedimensionale wereld.

Maar opeens gebeurt er iets. Opeens vormt zich een voetstap in je gebied. Er loopt natuurlijk iemand door je wereld die uit een andere dimensie komt, maar omdat jij maar twee dimensies kent snap je er niets van. Je probeert die voetstap te vangen door er snel een tweedimensionale cirkel omheen te trekken. Dan vang je alles wat tweedimensionaal is. Maar dat helpt niets. Die voetstap verdwijnt weer net zo snel als hij kwam.

Je begrijpt er niets van. Wat je ook doet, hoe je het ook beredeneert, je snapt in wezen niets van die plotselinge verschijning.

Totdat er iemand komt die zegt dat je moet geloven dat er nog een andere dimensie bestaat. Een dimensie die je vooralsnog niet kunt zien, maar die er wel is. Een dimensie met diepte en hoogte. Een dimensie die de wereld er heel anders doet uitzien. Zo is het met geloof.

De Bijbel schrijft: “Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is; dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.” (Hebreeën 11:3)

Maar goed, je vroeg om een verklaring van Gods almacht en om antwoorden wat betreft je twijfels.

Is God echt almachtig? Kan Hij alles? Mijn eerste reactie is: “Ja…natuurlijk. En toch is Hij dat in zekere zin ook niet.”

Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. God kan alles. Behalve één ding. Hij kan niet voor ons kiezen. En dat is de sleutel.

De Bijbel leert ons dat God er altijd was en dat Hij alles geschapen heeft. Er was niets boven Hem en er was ook niets dat zich tegen Hem verzette. Hij had alle macht. Er is geen kracht buiten Hem waar Hij verantwoording aan moet afleggen. Maar toen schiep Hij de aarde, de dieren en de mens. Hij vormde mens naar Zijn gelijkenis.

Wat wil dat zeggen? Daar zijn hele boeken over geschreven, maar het houdt in ieder geval ook in dat Hij de mens een zekere mate van vrijheid gaf.

De mens is een vrij wezen. (Tenminste dat zou hij moeten zijn. Helaas zijn er nogal wat mensen die anderen belemmeren in hun vrijheid, maar dat is een ander verhaal) Op het moment dat God besloot de mens vrij te maken, gaf Hij daarmee vrijwillig een stukje van Zijn almacht op.

Misschien zou je kunnen zeggen dat Hij een deel van Zijn macht uitleende aan de mens. Door ons de vrijheid te geven om zelf te kiezen, heeft Hij ook bewust de mogelijkheid geschapen dat er dingen kunnen gebeuren die niet altijd overeenkomen met Zijn wil. Dat is het gevolg van vrijheid, anders is het geen vrijheid.

Vanuit dat oogpunt gezien controleert God dus niet alles. Daar heeft Hij zelf voor gekozen. En de enige reden waarom Hij dat deed is omdat God liefde is. Liefde heeft alles te maken met de vrijheid van keuze. Liefde dwingt en manipuleert nooit. Liefde kiest voor het geluk van anderen.

Gods wil is misschien vergelijkbaar met een tunnel. Je kunt in de tunnel kiezen of je naar voren gaat, of naar achteren, of je kunt blijven zitten waar je zit. Maar je bent gebonden aan de afmetingen van de tunnel. God heeft geen zeggenschap over wat de mens in die tunnel doet, maar uiteindelijk gaat die tunnel wel ergens naartoe. Naar de toekomst die God voor deze wereld voor ogen heeft.

Maar kan God ons dan niet beschermen tegen de slechte keuzes van anderen?Natuurlijk kan Hij dat.

Er zijn prachtige en wonderbaarlijke verhalen bekend van mensen in onmogelijke situaties die op miraculeuze wijze gered werden.
Maar dat gebeurt niet altijd.

Er zijn ook situaties bekend waar de redding niet kwam toen de nood het hoogst leek. Niets is zwart of wit en voor geen enkele situatie is een standaard antwoord mogelijk.

In dat licht zijn de woorden van Paulus echter heel bijzonder. Hij zei: “Want ik weet dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor Hem die God liefheeft.” (Romeinen 8:28)

Dat is het wonder van God, dat alhoewel wij zelf kunnen en moeten kiezen, en soms door zware stormen heen moeten gaan, Hij uiteindelijk toch alles wat er met ons gebeurt zal laten meewerken ten goede.

Zoals de bekende spreuk zegt: God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.”

Dat is een van die prachtige beloften van God, die Hij wat mij betreft niet kan breken. Dat is de kracht van het geloof weer, waar ik het eerder over had.

Geloof is niet zomaar een troost-gevende gedachte waar je je dan maar aan vast moet klampen omdat er niets anders meer over is. Geloof is een daadwerkelijke kracht. Geloof verplaatst bergen, reinigt harten en maakt de dorre woestijnen tot een vruchtbare akker.

En vergeet niet dat dit aardse leven wat mij betreft slechts het voorspel is voor het eeuwige leven dat ons te wachten staat en daarom is het raadzaam dit leven zo serieus mogelijk te benaderen.

Nou, dat was weer een hele lading. Ik wens je een prettige dag!
Warme groet,

Jan

Download PDF

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier